Op donderdag 16 december 2022 is het Centraal Stembureau bij elkaar gekomen om de registratie aanduiding van de politieke partij Voor U! te beoordelen. Het Centraal Stembureau heeft inmiddels meegedeeld dat er geen bezwaren waren tegen de registratie en dat alle stukken aanwezig waren en goed bevonden zijn. Dus de politieke aanduiding Voor U! is nu geregistreerd. VOOR U! DOET MEE! met de gemeenteraadsverkiezingen 2022.