VOOR U! wil bewonersraadpleging bosbeleid.
Omdat het anders moet!

Zelfs drie ingediende moties van onder andere VOOR U! waarin gevraagd is om het voorgenomen bosbeheer in de Sonse Bergen te stoppen, deed de coalitiepartijen CDA, PvdA/GroenLinks, Dorpsvisie en D66 niet bewegen om het beheer on hold te zetten. Het gevolg is een ware slachting van onze Son en Breugelse bossen. Binnenkort moet er gekozen worden voor de beheermethodiek voor de bossen tussen Son en Best. VOOR U! wil in ieder geval daar niet zo’n desastreus beheer. De inwoner zelf moet zich hierover uitspreken.

Een ding is inmiddels duidelijk, de tegenstand van veel inwoners ten opzichte van het huidige bosbeheer zoals we dat ervaren in de Sonse Bossen en Sonse Bergen is groot. Wie heeft ooit kunnen vermoeden – zelfs de voorstanders niet – dat het bosbeheer tot zo’n vernietigend resultaat zou leiden. Wij en de inwoners zijn ons in ieder geval kapot geschrokken van de ravage die in de Sonse Bossen en Sonse Bergen is aangericht. VOOR U! ziet dit als een grove aantasting van de leefbaarheid in ons dorp. De inwoners hebben hier zeker niet voor gekozen. Juist de nabijheid van het bos wordt door velen als zeer aantrekkelijk ervaren en kan juist een reden zijn om hier te gaan wonen.

Onderwerp van verkiezingen
In maart 2021 stemden de raadsleden van VOOR U! in met dit bosbeleid omdat wij het achterstallig onderhoud onderkennen en de veiligheid van recreanten hoog in het vaandel hebben. De gevolgen van de werkwijze van Bosgroep Zuid konden wij toen niet overzien. VOOR U! wilde met een ingediende motie in december 2021, dat dit bosbeleid werd stopgezet en de Sonse Bergen van de botte bijl gered zouden worden. Helaas hebben de coalitiepartijen daar geen gehoor aan gegeven. Zie zelf het resultaat.

Bosbeheer bij Oud Meer en Nieuwe Heide (bossen tussen Son en Best)
Binnenkort moet de gemeenteraad een keuze maken voor het bosbeheer van de bossen tussen Son en Best. VOOR U! wil dat er voordat een keuze voor beheer wordt gemaakt, er eerst een uitgebreide ‘bewonersraadpleging’ plaatsvindt. Burgerparticipatie dus. Een onderwerp dat zo controversieel is moet je voorleggen aan de inwoners. Inmiddels is duidelijk welke partijen (Dorpsvisie, CDA, PvdA/GroenLinks en D66) het huidige vernietigende bosbeleid aanhangen en welke partijen, net als VOOR U! een ander beheer wensen. Met een stem op VOOR U! wordt de kans op een inwonersraadpleging en een ander bosbeheer groter.  VOOR U! kiest in ieder geval voor een boom- en mensvriendelijk bosbeheer. Een beheer dat de bossen zoveel als mogelijk ongemoeid laat. En dat kan ook als je alleen noodzakelijk onderhoud uitvoert. Om bijvoorbeeld de veiligheid voor de bezoekers te waarborgen. De natuur past zichzelf aan bij een klimaatverandering. Soorten die een verhoging van de temperatuur en droogte niet aankunnen, zullen verdwijnen en daarvoor komen andere soorten voor in de plaats. De natuur redt zichzelf heel goed.

Lees ook het artikel van het Eindhovens Dagblad

Lees ook het artikel in de Mooi Son en Breugel Krant