Het voorlopige verslag van de brainstormavond over de verkeersoverlast in de Hendrik Veenemanstraat kunt u nu hier downloaden VOORU_VERSLAG_14OKT_181121_C

Op 10 januari 2022 vindt de tweede brainstormavond ‘verkeer in uw straat’ plaats in het Vestzaktheater. De input van beide avonden verwerken wij in een voorstel voor de raad en zal onderdeel uitmaken van onze kernpunten voor de gemeenteraadsverkiezingen.