Een brief van Helga Helders – De Bruin

Beste inwoner,

Door de verschrikkelijke oorlog op slechts 1200 km afstand van ons vredige dorpje, vonden wij het noodzakelijk u de laatste weken een hart onder de riem te steken in plaats van u te blijven bestoken met onze standpunten.

Vergeleken met medemensen die vanwege een verschrikkelijke oorlog huis, haard en familie moeten achterlaten, hebben wij het hier eigenlijk bijna nergens over, afgezien van gezondheid- of financiële problemen waardoor een aantal van onze inwoners getroffen worden.

Het slotdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft ons echter doen besluiten u nog één keer op te roepen om te gaan stemmen.

In dit debat werd ons verweten dat wij geen standpunten innemen omdat wij de politiek graag van onderaf in plaats van bovenaf willen bedrijven. Dit willen we doen middels samenspraak bijeenkomsten over belangrijke onderwerpen waarin we graag meningen van inwoners tegen elkaar afwegen.

Wij willen tussen de inwoners staan en niet erboven, omdat we door u gekozen zijn.

Vaak is ons verweten dat Marianne van der Putte- Verhoeven en ik, de brievenbus van de gemeente zijn omdat we vragen en problemen van inwoners krijgen die via de officiële weg niet beantwoord worden. Zo hoort dat toch? Dat is toch de reden dat u ons kiest? Natuurlijk kunnen we nooit aan alle wensen voldoen of alle problemen oplossen maar er in alle redelijkheid over praten moet kunnen.

De laatste weken zijn alle raadsleden het opeens over veel onderwerpen roerend eens, hetgeen ons een euforisch gevoel geeft. De stoepen, de verkeersoverlast, de veiligheid, het groene centrum met horecaplein, het armoedebeleid en nog veel meer zaken gaan van ons dorp een nog mooier dorp maken want daar is geen discussie meer over.

Waar we wel anders over denken is over het bosbeleid, windturbines in ons dorp en de manier waarop u mee mag praten en uw mening mag uiten. De huidige coalitie deed niets met de petities die door respectievelijk 1300 (dorpshuis) en 800 (bosbeleid) inwoners werden ingediend.

Dhr. van Dam van PvdA/GroenLinks gaf in het slotdebat aan dat men niet voor niets als volksvertegenwoordiger gekozen is en daarom dus vanaf dat moment voor de inwoners kan spreken. Hoe gevaarlijk dat is kunt u in de wereld om u heen zien.

Mocht u nog twijfelen te gaan stemmen dan hoop ik dat ik u met deze laatste brief voor de verkiezingen het laatste zetje heb gegeven om 14, 15 of 16 maart alsnog uw stem uit te gaan brengen op de partij die het beste bij u past.

Wij wensen u een positieve wereld toe waarin we naar elkaar omkijken en elkaar met liefde en respect benaderen.

Met dorpse groet,

Helga Helders

Lijsttrekker VOOR U!