Zo werken wij VOOR U!

VOOR U! is een nieuwe en snel groeiende politieke beweging in Son en Breugel met als doelstelling het tij te keren en de afstand van de burgers tot de politiek kleiner maken. Niet met communicatiemedewerkers, cursussen of politieke avonden. Maar van onderaf. Starten waar politiek ontstaat: bij de inwoner.

VOOR U! heeft zonder de last van een gevestigde orde of de verbinding met een landelijke partij, de kans om politiek en zichzelf als beweging op een andere manier vorm te geven. Vormgeven in een ‘nieuwe’ wijze van politiek beoefenen, met de voeten in de klei direct in gesprek gaan met inwoners. Een duidelijke beweging, die functioneert zoals een politieke beweging behoort te functioneren: opkomend voor de inwoners van Son en Breugel.
Dat doen we in het gemeentehuis en ook, indien nodig daarbuiten, bijvoorbeeld omdat we het College of de Raad niet nodig hebben om iets te ontwikkelen of dat we een proces willen versnellen. Wij geloven in de kracht van onze samenleving waar inwoners zelf de kennis en kunde hebben om zaken te realiseren en in goede banen te leiden.

VOOR U! is een beweging die een brede vertegenwoordiging kent in de hele lokale samenleving. Totaal los van politieke kleur. Wars van politieke sentimenten. Louter gericht op slechts één doel: het woon- werk- en leefklimaat van de inwoners (en ondernemers, besturen, verenigingen en organisaties, enzovoort) op een zo optimaal mogelijk niveau brengen. En dat vertaalt zich naar alle beleidsterreinen van een gemeente. Wij willen samenwerken om beleid te creëren, vanuit een positieve houding, gestoeld op realisme en een praktische benadering en uitwerking. Met respect en open oor voor hen die anders denken.

VOOR U! legt continu de voelhorens in de samenleving om positieve ideeën op te halen en onvrede bij inwoners of negatieve ontwikkelingen te signaleren. En ook mét inwoners samen te werken aan nieuw beleid of een oplossing. Om vervolgens dat ook echt dáár onder de aandacht te brengen waar dat hoort: in de gemeenteraad. VOOR U! wordt de vaandeldrager van de oplossing, de spreekbuis van de inwoner.

Doe mee met ons. Werk met ons samen! Want wie beter dan u weet hoe we ons dorp nog mooier kunnen maken.

Lees ook even over onze kernpunten