Voor U – Son en Breugel2021-12-06T13:29:24+01:00

VOOR U! 

Samen werken aan ons dorp van morgen
VOOR U! is een nieuwe en snel groeiende politieke beweging voor en van de inwoners van Son en Breugel. Samen met jou willen we ons dorp nog mooier maken.

Een nog mooier dorp
Wij willen werken aan een dorp waar je op een fijne wijze kunt opgroeien, betaalbaar kunt blijven wonen en oud kunt worden in je eigen vertrouwde woning. En dat met alle nodige voorzieningen om de hoek. Je woont er in een nog groenere omgeving, waar je ook buiten de deur graag verblijft: gezellig met de buren in je eigen buurt of in het levendige centrum. In Son én in Breugel. Daar kom je elkaar tegen, op het favoriete terras of in het nieuwe park dat loopt van het gemeentehuis tot de kerktoren. Iedereen gaat er veilig over straat. En het verkeer? Dat is er alleen als het er écht moet zijn. Om te winkelen bijvoorbeeld, want we kiezen voor lokaal. We voorzien ons van veilige energie die mens en milieu niet schaadt. Dus geen windmolens en zonneparken in het groene buitengebied, want dat is er juist om van te genieten. En met respect en op een breed gedragen wijze onderhouden we daar de bossen. Wij willen werken aan een dorp met een sterk verenigingsleven. Een gemeenschap waar je omkijkt naar de ander, waar je echt samen bent en als het moet alle nodige sociale zorg krijgt. Je doet en telt altijd mee, want dat is vanzelfsprekend, het gemeentebestuur heeft namelijk een open oor voor jou. Een bestuur dat doordacht en met realisme het geld uitgeeft en zich niet laat verleiden tot prestige. Zo zijn wij samen Son en Breugel, in alle zelfstandigheid.

Klinkt mooi hè? En het kan ook! Want dit is waar wij samen met jou aan willen werken. Doe met ons mee.
Kan er volgens jou iets beter in jouw woonomgeving? Of heb jezelf frisse ideeën voor ons dorp? En wil je die laten doorklinken in het gemeentehuis? Kom maar op, dan kijken we samen met jou hoe we dat gaan aanpakken. In en buiten de raadszaal. Daar kun je ons trouwens ook heel goed helpen. Hoe? Door zelf in de raad actief te worden of op 16 maart één van onze mensen jouw vertrouwen te geven.

Meld je aan! 
Wil je meedoen? Meld je dan aan via info@vooru-sonenbreugel.nl en we gaan dan snel met jou in gesprek. Want we zijn heel benieuwd naar jou en jouw ideeën.

Lees alles over onze ideeën op de pagina kernpunten
Onze mensen leer je hier kennen

Waarom VOOR U! 

VOOR U! is in de zomer van 2020 opgericht en is ontstaan als afsplitsing van DorpsVISIE. Wij konden ons niet meer vinden in een aantal standpunten van deze partij. Ook merkten wij dat de kiezers die ons steunden, zich niet meer met deze standpunten konden vereenzelvigen. Het dossier ‘Dorpshuis van Son en Breugel’ gaf met de exorbitante bedragen die met de bouw gemoeid waren, de doorslag. Wij zijn voor behoud van de kerk, maar wel voor een realistisch en verantwoord bedrag.

De mensen van het eerste uur, zoals Helga Helders-de Bruin, Marianne van der Putte-Verhoeven, Stephen Philippi-Maas,, Riny van Eerd en Hub Rutijna, besloten samen verder te gaan met een eigen politieke beweging om uw belangen beter te kunnen behartigen.

Daarbij hebben wij een eigen visie van hoe je politiek moet bedrijven. Voor ons begint politiek waar het hoort, bij de inwoners. Daarom willen wij samen met de inwoners werken aan het beleid en oplossingen om ons dorp nog mooier te maken. In en buiten de raadzaal. Dat doen we voor u, voor jou, voor ons allemaal. En omdat we de inwoner centraal stellen in ons denken en al onze activiteiten, hebben we gekozen voor de naam VOOR U!

Doe met ons mee! Meld je aan als lid of wordt politiek actief als raadslid. Hoe je dat doet vind je hier

Kernpunten

Wat willen wij?

1. Iedereen kan meedoen

Je hebt toch zelf ook wat te vertellen…

Lees meer

2. Een dorp met een groen hart

Het groen krijgt een grotere rol binnen de bebouwde kom…

Lees meer

3. Een veilige straat

Om te beginnen vervangen we de granieten stoepranden…

Lees meer

4. Betaalbaar wonen voor jong en oud

Iedereen moet toch in ons dorp kunnen (blijven) wonen…

Lees meer

5. Sociale zorg voor als het nodig is…

Door de huidige crisis behoeven steeds meer mensen ondersteuning…

Lees meer

6. Verenigingen en evenementen maken ons dorp…

Het belang van verbinding die ontstaat door deelname aan clubs, verenigingen en evenementen telt voor ons zwaar…

Lees meer

7. Kies voor lokale ondernemers en kennis!

Om ons dorp gezellig en leefbaar te houden moeten we zoveel mogelijk diensten afnemen…

Lees meer

8. Inzet op lokaal gezondheidsbeleid

Dat gezondheid het allerbelangrijkste is voor een ieder mag duidelijk zijn….

Lees meer

9. Zoveel mogelijk samenwerking tussen verenigingen

Verenigingen kunnen elkaar aanvullen en versterken door samen te werken…

Lees meer

10. Behoud van buurt- en wijkvoorzieningen zoals Braecklant en De Boerderij

Wijkvoorzieningen in stand houden staat voor ons buiten kijf…

Lees meer

11. Sport faciliteren met betaalbare accommodaties

Dat wordt al gedaan en dat willen we zeer zeker in stand houden omdat  het belang van…

Lees meer

12. Behoud Vestzaktheater en andere beeldbepalende gebouwen in de huidige vorm

Het liefst hadden we gezien dat er geïnvesteerd was in het Vestzak om hier het dorpshuis te…

Lees meer

Actueel

Volg ons via Facebook 

Over ons

Maak kennis met onze leden.

Kees Breel (voorzitter)

Geboren in (prov.) Zeeland, civiele opleiding, na de Oosterschelde stormvloedkering bouw vertrokken voor 5 jaar naar het Midden Oosten. Na terugkomst (1987) in Son en Breugel komen wonen. Met een onderbreking van een paar jaar in Australië, dus al 34 jaar hier woonachtig.

Met een lieve partner, 3 kinderen en 2 kleinkinderen…mag u mij gerust een rijk man noemen!

Als voorzitter van VOOR U! geef ik leiding aan een partij die waarde hecht aan open en eerlijke communicatie, met respect voor iedereen. Ik behartig het belang van de inwoners van Son en Breugel oprecht door te luisteren naar onze leden en regelmatige ledenvergaderingen te houden, waarin de koers van de partij door de leden wordt bepaald.

Aniek van der Putte (secretaris)

Ik ben geboren in Son en Breugel en ben, na jaren woonachtig te zijn geweest in verschillende steden, weer terug in dit mooie dorp. Ik ben moeder van 2 kinderen en heb een lieve vriend. In mijn vrije tijd houd ik van gezelligheid met vrienden en familie. Ook kan ik heel erg genieten van boeken lezen, (steden)reizen, een speciaal biertje en tennissen.

Sinds 2002 ben ik werkzaam voor diverse gemeenten gericht op het Sociaal Domein. Momenteel ben ik werkzaam voor de gemeente ‘s Hertogenbosch in de functie van Operationeel Teammanager. Ik houd me hierin vooral bezig met het aansturen van het team, samenwerkingsverbanden en beleidszaken.

Als secretaris in het bestuur van VOOR U! ondersteun ik deze partij. Ik wil me graag inzetten voor een toegankelijk en een groen centrum in Son, met ontmoetingsplekken voor zowel jeugd als ouderen. Ik hoop dat ook Breugel binnenkort echt zal gaan bruisen. Verder ben ik voorstander van betaalbare woningen voor jong volwassenen, alleenstaanden en alleenstaande ouders.

Roy Beekink (Penningmeester / ledenadministratie)

Ik ben geboren in ’s-Gravenhage. Sinds 2008 ben ik weduwnaar en heb al 13 jaar een relatie met mijn huidige partner in dit dorp. Ik heb jaren voor de overheid gewerkt en ben in 2005 met vroegpensioen gegaan.

Echter stil zitten was niets voor mij, het is daarom dat ik een eenmanszaak heb opgericht. Via relaties heb ik tot 2018 in diverse projecten o.a. bij een particuliere bedrijf, gemeente en een woningbouwvereniging de bouwbegeleiding uitgevoerd.

In de krant van Son en Breugel lees ik met veel aandacht de journalistieke verslagen van de raad en het college en de vele reacties daarop. Aangezien ik ook financieel geschoold ben, is mij gevraagd om het penningmeesterschap en de ledenadministratie op me te nemen. Een mooie functie mede om de politiek van dichtbij mee te maken.

Susan Jacobs (burgerraadslid)

In september 2016 ben ik verhuisd vanuit Malden (bij Nijmegen) naar Son en Breugel.
Inmiddels ben ik 5 jaar woonachtig in ons mooie dorp en ik ben al aardig geïntegreerd.

Toch denk ik regelmatig: ‘het kan nog sfeervoller, veiliger of er zou meer geluisterd mogen worden naar wat de inwoners van het dorp eigenlijk ECHT zouden willen’.
Al fietsend kwam ik bijvoorbeeld de afgelopen tijd door andere streken en dorpen en zag dat veel dingen ook anders kan. Dus waarom dan ook niet in ons dorp?

Met de komst van de nieuwe politieke beweging VOOR U! zie ik dat zeker gaan gebeuren!
Ik word blij van onze speerpunten, want deze voldoen precies aan wat ik ook zou willen veranderen aan ons dorp.

Dus heb ik me bij Voor U! direct als lid opgegeven waar ik ook echt wat kan zeggen in de algemene ledenvergadering. Alle opmerkingen daar worden meegenomen en er wordt mee aan de slag gegaan. Je wordt gehoord en dat geeft een prettig gevoel.

Inmiddels ben ik zo enthousiast dat ik graag meer voor deze beweging wil betekenen.
Op 25-11-2021 ben ik geïnstalleerd als burgerraadslid voor VOOR U!
Ik kan dan zelf meepraten, in plaats van ‘er aan de zijlinie iets van te vinden’.

Ton Nagtzaam (Burgerraadslid)

Een gezond portie eigenzinnig zijn! Dat is zeer kenmerkend voor mij. Als mens sta ik voor openheid, eerlijkheid en duidelijke communicatie waarbij korte lijnen mijn voorkeur hebben.

Ruim 3 jaar geleden verruilde ik mijn geboortestad IJsselstein voor Son en Breugel, het was tijd voor een nieuwe start dichterbij familie. In mijn leven ben ik altijd actief geweest bij een atletiekvereniging waarbij ik training gaf en met de vereniging jarenlang marathons organiseerde. Met de vereniging hebben we samen prachtige evenementen neergezet. Dat is ook wat mij zo aanspreekt in de visie en het team van Voor U. “Samen” met u, voor en door u! Zo kunnen we Son en Breugel tot een nog fijnere woonplaats maken.

Ik bezit over brede kennis en interesses. Zo deins ik niet terug mij vraagstukken en dossiers in te lezen en zet ik graag mijn tanden in uitdagingen. Vanuit mijn arbeidsverleden bezit ik over bouwtechnische kennis, wat vast en zeker van pas gaat komen. Als mens word ik omschreven als doortastend, vastberaden, rechtvaardig en beschik ik over het talent om mensen te verbinden. Zo behalen we samen doelen. Niet voor mijzelf maar voor u!

Helga Helders (fractievoorzitter/raadslid)

Geboren en getogen in Son en Breugel en na enige tussenpozen terug op het honk.

Van kinds af aan betrokken bij sport, verenigingen en het vrijwilligersleven binnen onze mooie gemeente,  evenals mijn gezinsleden Frits, Wouter en Kris.

Inmiddels ook met veel plezier oppasoma voor onze 5 kleinkinderen.

Daardoor in grote mate bekend met het wel en wee in onze gemeenschap, wat er leeft zowel bij jong als oud.

Ik zet me met volle overtuiging in voor onze inwoners en ben makkelijk benaderbaar.

Mijn motto: politiek is niet gemakkelijk maar als je luistert naar je hart en kijkt naar de mogelijkheden, kun je je dienstbaar maken voor je dorp.

Ik doe het VOOR U!

Marianne van der Putte (raadslid/commissielid grondgebiedzaken)

Ik ben geboren en getogen in Son en Breugel, getrouwd met Ben en heb 2 kinderen en 4 kleinkinderen.

Mijn hobby’s zijn wandelen en fietsen, maar ook mag ik graag wegduiken in een boek. Met vriendinnen maak ik vaak treinuitstapjes voor NS-wandelingen of breng een bezoek aan mooie steden.

Al vele jaren ben ik lid van verschillende verenigingen in ons dorp en zet me daar in als bestuurslid maar ook voor andere diensten. Ook op Berkenstaete ben ik vrijwilliger en mede door al deze verbindingen weet ik wat er leeft onder onze inwoners en kan er daardoor zijn VOOR U!

Stephen Philippi – Maas (burgerraadslid commissie burgerzaken)

Geboren en getogen  in ons mooie Son en Breugel woon ik hier nog steeds graag met mijn man Ton. Ik ben goed op de hoogte van het wel en wee in ons mooie dorp en weet wat er leeft bij zowel onze jongeren als oudere inwoners.

Ik ben Psychiatrisch Verpleegkundige en teamleider en werk voor GGzE Eindhoven en de Kempen. Met mijn jarenlange ervaring binnen de zorg denk ik iets wezenlijks te kunnen betekenen voor onze inwoners. Ik zet mij dan ook graag in voor onze gemeenschap.

Ook ik doe het VOOR U!

Riny van Eerd (burgerraadslid commissie algemene zaken)

Ik ben ook geboren en getogen in Son en Breugel en getrouwd met Elly. We hebben 2 kinderen.

Ik ben ongeveer 20 jaar actief als vrijwilliger bij VV SBC (bestuurlijk, begeleiding/coach en nevenactiviteiten). Mijn favoriete sport is uiteraard voetbal.

Sinds kort ben ik met pensioen gegaan en heb nu alle tijd om me in te zetten voor ons dorp.

Met veel plezier doe ik dat voor U!

13. Ook de jeugd moet meedoen

We hebben al een jeugdraad de begeleid wordt door o.a. een aantal raadsleden…

Lees meer

14. Geen windmolens en zonnepanelen in het buitengebied 

Wij begrijpen dat we op zoek moeten naar duurzame energiebronnen…

Lees meer

15. Een zelfstandig dorp blijven

Wij zijn een rijke gemeente (Ekkersrijt) en kunnen makkelijk zelfstandig blijven. Dus niet bij..

Lees meer

16. En als laatste maar zeker niet het minst belangrijke : BREUGEL MOET EINDELIJK GAAN BRUISEN!

De aanzet is door het huidige college gemaakt maar wij willen er alert op blijven dat het ook…

Lees meer

Lid of donateur worden?

Spreken onze ideeën voor Son en Breugel jou aan en wil je meedenken en meewerken aan de uitvoering daarvan?  Of wil je zelf politiek actief worden als raadslid of burgerraadslid? Met onderstaand formulier kun je je als lid aanmelden. Wij nemen dan spoedig contact met je op. Je mag onze activiteiten ook financieel ondersteunen als donateur. Onze hartelijke dank daarvoor.

Het lidmaatschap van onze partij bedraagt € 25,- op jaarbasis en kan overgeschreven worden op

onze bankrekening  NL38 INGB 0009 131 595 t.n.v. Voor U!, onder vermelding van lid of donateur.

Ter bescherming van bovenstaande persoonsgegevens zullen wij de Algemene verordening

gegevensbescherming AVP in acht nemen.

Het bericht is verzonden
Er is een probleem opgetreden

Kieslijst Gemeenteraadsverkiezingen 2022

De kieslijst is op dit moment nog niet bekend.

Contact

Heb je vragen, ideeën of ervaar je een probleem in jouw omgeving en wil je dat aan ons voorleggen? Stuur ons een e-mail en wij nemen snel contact met je op.
De politieke beweging VOOR U! is te bereiken via:

info@vooru-sonenbreugel.nl

Onze ledenadministratie bereik je via:

Roy@Beekink.org   tel: 06-4088 2890

Website: www.vooru-sonenbreugel.nl

Facebook: www.facebook.com/vooru.sonenbreugel

Go to Top