Voor U – Son en Breugel2022-04-12T14:47:57+01:00

Allereerst wil ik jullie bedanken voor het vertrouwen dat jullie uitgesproken hebben richting onze partij. Niet alleen hebben we twee zetels gekregen, na anderhalf jaar hebben we al 30 leden en een trouwe achterban. Ik ben dan ook trots dat we bij de gemeenteraadsverkiezingen als vijfde van de acht geëindigd zijn.

Al was ik even teleurgesteld op de avond van de verkiezingsuitslag. Ik twijfelde zelfs of ik nog wel politiek actief wilde blijven. Mijn verwachtingen lagen gewoonweg hoger, mede gezien de intensieve campagne die we gevoerd hebben en de vele positieve reacties die we kregen. Onze standpunten speelden daarin een grote rol. De verrassing was groot, toen vlak voor de verkiezingen bleek dat de standpunten van alle partijen dicht bij elkaar liggen. Je op onderwerpen onderscheiden is dan ook moeilijk. Maar het heeft ook pluspunten, het mooie dorpse dorp gaat er zeker komen. En, er is meer overeenstemming op andere speerpunten.

In de vier voorafgaande jaren kregen we veel signalen van onvrede over het gevoerde beleid. Het gaf ons de indruk dat veel onderwerpen anders moeten. De uitslag laat echter zien dat het merendeel van de stemmers toch tevreden is met de werkwijze en de besluiten die in de afgelopen periode genomen zijn.

De twee behaalde zetels betekent dat wij zonder de andere kandidaten van onze partij, die met vol enthousiasme klaarstonden om jullie in de raad te vertegenwoordigen, verder moeten. We hebben echter het vertrouwen dat we met onze leden en achterban een stevige basis vormen voor een politieke partij die vooruit wil en die zich wil inzetten voor de inwoners. Marianne en ik gaan de komende jaren hard werken aan een nog mooier dorp. Ook blijven wij de spreekbuis voor de inwoners. Wij zullen er, samen met de andere raadsleden VOOR U! zijn.

Met dorpse groet,
Helga Helders Fractievoorzitter VOOR U!

Vragen aan College van B&W over brief projectontwikkelaar
Lees hier over het waarom van VOOR U!

Samen maken we ons dorp nog mooier

Samen werken aan ons dorp van morgen
VOOR U! is een nieuwe en snel groeiende politieke beweging voor en van de inwoners van Son en Breugel. Samen met jou willen we ons dorp nog mooier maken.

Een nog mooier dorp
Wij willen werken aan een dorp waar je op een fijne wijze kunt opgroeien, betaalbaar kunt blijven wonen en oud kunt worden in je eigen vertrouwde woning. En dat met alle nodige voorzieningen om de hoek.

Een nog groener en autoluw dorp met een Groen Hart
Je woont er in een nog groenere omgeving, waar je ook buiten de deur graag verblijft: gezellig met de buren in je eigen buurt of in het levendige centrum. In Son én in Breugel. Daar kom je elkaar tegen, op het favoriete terras of in het nieuwe park dat loopt van het gemeentehuis tot de kerktoren.
Iedereen gaat er veilig over straat. En het verkeer? Dat is er alleen als het er écht moet zijn. Om te winkelen bijvoorbeeld, want we kiezen voor lokaal.

Een dorp zonder windmolens en zonneparken in buitengebied
We voorzien ons van veilige energie die mens en milieu niet schaadt. Dus geen windmolens en zonneparken in het groene buitengebied, want dat is er juist om van te genieten. En met respect en op een breed gedragen wijze onderhouden we daar de bossen. Hoe we dat gaan doen, leggen we eerst als vraag voor aan de inwoners.

Een dorp met een hechte gemeenschap
Wij willen werken aan een dorp met een sterk verenigingsleven. Een gemeenschap waar je omkijkt naar de ander, waar je echt samen bent en als het moet alle nodige sociale zorg krijgt. Een dorp met een bestuur dat aandacht heeft voor jongeren en het aantrekkelijk maakt voor jongeren door hen te kunnen laten wonen en te leven zoals zij dat wensen.

Een dorp met een bestuur dat luistert naar de inwoners
Je doet en telt altijd mee, want dat is vanzelfsprekend, het gemeentebestuur heeft namelijk een open oor voor jou. Een bestuur dat doordacht en met realisme het geld uitgeeft en zich niet laat verleiden tot prestige. Wij willen een bestuur dat praat mét inwoners en niet óver inwoners. Zo zijn wij samen Son en Breugel, in alle zelfstandigheid.

Doe mee! Stem 16 maart op VOOR U!
Of wil je zelf meedoen? Meld je dan aan als lid via info@vooru-sonenbreugel.nl en we gaan dan snel met jou in gesprek. Want we zijn heel benieuwd naar jou en jouw ideeën.

Lees alles over onze ideeën op de pagina kernpunten
Onze mensen leer je hier kennen

Helga Helders, de lijsttrekker van VOOR U!

Mijn jeugdjaren heb ik doorgebracht in de Breeakker en de Gentiaan. Na mijn studententijd in Utrecht was het een bewuste keus om weer in Son te gaan wonen. Ons hele gezin is altijd betrokken geweest bij het verenigings- en vrijwilligersleven binnen onze gemeenschap. Voor de werkzaamheden van mijn man Frits hebben we met onze kinderen een aantal jaren in het buitenland gewoond waar we ervaren hebben hoe belangrijk verbinding en samenzijn met anderen is. In 2006 zijn we teruggekeerd, nu in Breugel. Hoewel ik geen politica ben, ben ik me toch bezig gaan houden met de dorpse politiek omdat ik iets wil bijdragen aan ons dorp en er wil zijn voor de inwoners.

Mijn droom voor ons dorp is een dorps, verkeersluw centrum. Een plek waar we elkaar in de buitenruimte in het centrum kunnen nog meer kunnen ontmoeten. Waar grasvelden zijn met picknick tafels. Waar veel bloemen bloeien en er een vriendelijke en gezellige uitstraling is. Waar we onder de lampjesslingers van lange en gezellige avonden kunnen genieten. Waar onze kinderen en kleinkinderen veilig kunnen spelen. Waar misschien een plek is voor een kinderboerderij en een pluktuin. Waar het aantrekkelijk winkelen is.

Ik wil me inzetten voor het realiseren van deze droom en dat doe ik voor u, voor jou, voor ons allemaal.

Samen kunnen we ons dorp nog mooier maken!

Volg ons ook via Facebook, je vindt de pagina hier

Lees over wat wij vinden van burgerparticipatie
Lees onze reactie op proef Voedselbank
De kieslijst van VOOR U! vind je hier
Lees hier over ons standpunt bosbeleid
Lees hier over onze actie Voedselbank

Lees hier het artikel in de MooiSonenBreugelKrant

Waarom VOOR U! 

VOOR U! is in de zomer van 2020 opgericht en is ontstaan als afsplitsing van DorpsVISIE. Wij konden ons niet meer vinden in een aantal standpunten van deze partij. Ook merkten wij dat de kiezers die ons steunden, zich niet meer met deze standpunten konden vereenzelvigen. Het dossier ‘Dorpshuis van Son en Breugel’ gaf met de exorbitante bedragen die met de bouw gemoeid waren, de doorslag. Wij zijn voor behoud van de kerk, maar wel voor een realistisch en verantwoord bedrag.

De mensen van het eerste uur, zoals Helga Helders-de Bruin, Marianne van der Putte-Verhoeven, Stephen Philippi-Maas,, Riny van Eerd en Hub Rutijna, besloten samen verder te gaan met een eigen politieke beweging om uw belangen beter te kunnen behartigen.

Daarbij hebben wij een eigen visie van hoe je politiek moet bedrijven. Voor ons begint politiek waar het hoort, bij de inwoners. Daarom willen wij samen met de inwoners werken aan het beleid en oplossingen om ons dorp nog mooier te maken. In en buiten de raadzaal. Dat doen we voor u, voor jou, voor ons allemaal. En omdat we de inwoner centraal stellen in ons denken en al onze activiteiten, hebben we gekozen voor de naam VOOR U!

Doe met ons mee! Meld je aan als lid of wordt politiek actief als raadslid. Hoe je dat doet vind je hier

Kernpunten

Wat willen wij?

1. Iedereen kan meedoen

Je hebt toch zelf ook wat te vertellen…

Lees meer

2. Een dorp met een groen hart

Het groen krijgt een grotere rol binnen de bebouwde kom…

Lees meer

3. Een veilige straat

Om te beginnen vervangen we de granieten stoepranden…

Lees meer

4. Betaalbaar wonen voor jong en oud

Iedereen moet toch in ons dorp kunnen (blijven) wonen…

Lees meer

5. Sociale zorg voor als het nodig is…

Door de huidige crisis behoeven steeds meer mensen ondersteuning…

Lees meer

6. Verenigingen en evenementen maken ons dorp…

Het belang van verbinding die ontstaat door deelname aan clubs, verenigingen en evenementen telt voor ons zwaar…

Lees meer

7. Kies voor lokale ondernemers en kennis!

Om ons dorp gezellig en leefbaar te houden moeten we zoveel mogelijk diensten lokaal afnemen…

Lees meer

8. Lokaal inzetten op uw gezondheid

Samenwerken om gezondheid te bevorderen…

Lees meer

9. Zoveel mogelijk samenwerking tussen verenigingen

Verenigingen kunnen elkaar aanvullen en versterken door samen te werken…

Lees meer

10. Behoud van buurt- en wijkvoorzieningen zoals Braecklant en De Boerderij

Wijkvoorzieningen in stand houden staat voor ons buiten kijf…

Lees meer

11. Sport faciliteren met betaalbare accommodaties

Dat wordt al gedaan en dat willen we zeer zeker in stand houden omdat  het belang van…

Lees meer

12. Behoud Vestzaktheater en andere beeldbepalende gebouwen in de huidige vorm

Het liefst hadden we gezien dat er geïnvesteerd was in het Vestzak om hier het dorpshuis te…

Lees meer

13. Ook de jeugd moet meedoen

We hebben al een jeugdraad de begeleid wordt door o.a. een aantal raadsleden…

Lees meer

14. Geen windmolens en zonnepanelen in het buitengebied 

Wij begrijpen dat we op zoek moeten naar duurzame energiebronnen…

Lees meer

15. Een zelfstandig dorp blijven

Wij zijn een rijke gemeente (Ekkersrijt) en kunnen makkelijk zelfstandig blijven. Dus niet bij..

Lees meer

16. En als laatste maar zeker niet het minst belangrijke : BREUGEL MOET EINDELIJK GAAN BRUISEN!

De aanzet is door het huidige college gemaakt maar wij willen er alert op blijven dat het ook…

Lees meer

Actueel

Volg ons via Facebook 

Over ons

Maak kennis met onze leden.

Helga Helders (fractievoorzitter/raadslid)

Mijn jeugdjaren heb ik doorgebracht in de Breeakker en de Gentiaan. Na mijn studententijd in Utrecht was het een bewuste keus om weer in Son te gaan wonen. Ons hele gezin is altijd betrokken geweest bij het verenigings- en vrijwilligersleven binnen onze gemeenschap. Voor de werkzaamheden van mijn man Frits hebben we met onze kinderen een aantal jaren in het buitenland gewoond waar we ervaren hebben hoe belangrijk verbinding en samenzijn met anderen is. In 2006 zijn we teruggekeerd, nu in Breugel. Hoewel ik geen politica ben, ben ik me toch bezig gaan houden met de dorpse politiek omdat ik iets wil bijdragen aan ons dorp en er wil zijn voor de inwoners.

Mijn droom voor ons dorp is een dorps, verkeersluw centrum. Een plek waar we elkaar in de buitenruimte in het centrum kunnen nog meer kunnen ontmoeten. Waar grasvelden zijn met picknick tafels. Waar veel bloemen bloeien en er een vriendelijke en gezellige uitstraling is. Waar we onder de lampjesslingers van lange en gezellige avonden kunnen genieten. Waar onze kinderen en kleinkinderen veilig kunnen spelen. Waar misschien een plek is voor een kinderboerderij en een pluktuin. Waar het aantrekkelijk winkelen is.

Ik wil me inzetten voor het realiseren van deze droom en dat doe ik voor u, voor jou, voor ons allemaal.

Samen kunnen we ons dorp nog mooier maken!

Marianne van der Putte (raadslid/commissielid grondgebiedzaken)

Ik ben geboren en getogen in Son en Breugel, getrouwd met Ben en heb 2 kinderen en 4 kleinkinderen.

Mijn hobby’s zijn wandelen en fietsen, maar ook mag ik graag wegduiken in een boek. Met vriendinnen maak ik vaak treinuitstapjes voor NS-wandelingen of breng een bezoek aan mooie steden.

Al vele jaren ben ik lid van verschillende verenigingen in ons dorp en zet me daar in als bestuurslid maar ook voor andere diensten. Ook op Berkenstaete ben ik vrijwilliger en mede door al deze verbindingen weet ik wat er leeft onder onze inwoners en kan er daardoor zijn VOOR U!

Riny van Eerd (burgerraadslid commissie algemene zaken)

Ik ben geboren in Son en opgegroeid in de Kanaalstraat. Ik ben getrouwd met Elly en heb 2 kinderen, Tamara en Niek. Na een korte tijd in St.Oedenrode te hebben gewoond (ook toen was er een tekort aan betaalbare woningen in S&B), zijn we neergestreken in de Genovevastraat waar we nu al weer 35 jaar wonen. Ik ben afgestudeerd aan de HTS Eindhoven elektronica. Na 26 jaar als senior software architect te hebben gewerkt bij Blue Yonder (Warehouse Management systemen) ben ik in juli 2021 met pensioen gegaan. Ik ben ongeveer 20 jaar actief als vrijwilliger bij VV SBC (bestuurlijk, begeleiding/coach en nevenactiviteiten). Mijn favoriete sport is uiteraard voetbal. Nu ik met pensioen ben heb ik alle tijd om me in te zetten voor ons dorp.
Met veel plezier doe ik dat voor U!

Stephen Philippi – Maas (burgerraadslid commissie burgerzaken)

Geboren en getogen  in ons mooie Son en Breugel woon ik hier nog steeds graag met mijn man Ton. Ik ben goed op de hoogte van het wel en wee in ons mooie dorp en weet wat er leeft bij zowel onze jongeren als oudere inwoners.

Ik ben Psychiatrisch Verpleegkundige en teamleider en werk voor GGzE Eindhoven en de Kempen. Met mijn jarenlange ervaring binnen de zorg denk ik iets wezenlijks te kunnen betekenen voor onze inwoners. Ik zet mij dan ook graag in voor onze gemeenschap.

Ook ik doe het VOOR U!

Susan Jacobs (burgerraadslid)

In september 2016 ben ik verhuisd vanuit Malden (bij Nijmegen) naar Son en Breugel.
Inmiddels ben ik 5 jaar woonachtig in ons mooie dorp en ik ben al aardig geïntegreerd.

Toch denk ik regelmatig: ‘het kan nog sfeervoller, veiliger of er zou meer geluisterd mogen worden naar wat de inwoners van het dorp eigenlijk ECHT zouden willen’.
Al fietsend kwam ik bijvoorbeeld de afgelopen tijd door andere streken en dorpen en zag dat veel dingen ook anders kan. Dus waarom dan ook niet in ons dorp?

Met de komst van de nieuwe politieke beweging VOOR U! zie ik dat zeker gaan gebeuren!
Ik word blij van onze speerpunten, want deze voldoen precies aan wat ik ook zou willen veranderen aan ons dorp.

Dus heb ik me bij Voor U! direct als lid opgegeven waar ik ook echt wat kan zeggen in de algemene ledenvergadering. Alle opmerkingen daar worden meegenomen en er wordt mee aan de slag gegaan. Je wordt gehoord en dat geeft een prettig gevoel.

Inmiddels ben ik zo enthousiast dat ik graag meer voor deze beweging wil betekenen.
Op 25-11-2021 ben ik geïnstalleerd als burgerraadslid voor VOOR U!
Ik kan dan zelf meepraten, in plaats van ‘er aan de zijlinie iets van te vinden’.

Marnix Thunnissen (burgerraadslid)

Na mijn jeugdjaren in Son en Breugel te hebben doorgebracht, ben ik gaan studeren in Maastricht. Daar ben ik geslaagd voor mijn bachelor aan de Hoge Hotelschool en heb ik stages mogen lopen in Londen en Berlijn. Vervolgens ben ik verder gaan studeren aan de universiteit en hier heb ik mijn Master International Business – Organisation: Management, Change and Consultancy behaald. Daarna ben ik naar Parijs en Madrid gegaan om de Franse en Spaanse taal te leren. Na de buitenlandse avonturen ben ik weer teruggekomen in ons mooie dorp en heb ik de afgelopen twee jaar een traineeship doorlopen bij een grote logistiek dienstverlener. Tegenwoordig ben ik actief in de vastgoedbranche, waar ik verantwoordelijk ben voor de exploitatie en het beheer.

Mijn interesse in de politiek is er altijd al geweest en dan met name hoe je er samen voor kunt zorgen dat je de leefomgeving van mensen zo prettig mogelijk kan maken. Hierin heb ik het altijd belangrijk gevonden om vooral ook goed te luisteren naar de omgeving. Thema’s die ik zelf hoog heb staan zijn: gezondheid, groenvoorziening, verkeersveiligheid en een transparante communicatie. Daarnaast is het voor mij van groot belang om op verantwoorde manier met gemeenschapsgeld om te gaan.

Voor mij is VOOR U! hierin de partij waarin ik mij gesteund voel om deze visie om te kunnen zetten in actie. Daarom heb ik besloten mij actief in te gaan zetten VOOR U!

Kees Breel (voorzitter)

Geboren in (prov.) Zeeland, civiele opleiding, na de Oosterschelde stormvloedkering bouw vertrokken voor 5 jaar naar het Midden Oosten. Na terugkomst (1987) in Son en Breugel komen wonen. Met een onderbreking van een paar jaar in Australië, dus al 34 jaar hier woonachtig.

Met een lieve partner, 3 kinderen en 2 kleinkinderen…mag u mij gerust een rijk man noemen!

Als voorzitter van VOOR U! geef ik leiding aan een partij die waarde hecht aan open en eerlijke communicatie, met respect voor iedereen. Ik behartig het belang van de inwoners van Son en Breugel oprecht door te luisteren naar onze leden en regelmatige ledenvergaderingen te houden, waarin de koers van de partij door de leden wordt bepaald.

Roy Beekink (Penningmeester / ledenadministratie)

Ik ben geboren in ’s-Gravenhage. Sinds 2008 ben ik weduwnaar en heb al 13 jaar een relatie met mijn huidige partner in dit dorp. Ik heb jaren voor de overheid gewerkt en ben in 2005 met vroegpensioen gegaan.

Echter stil zitten was niets voor mij, het is daarom dat ik een eenmanszaak heb opgericht. Via relaties heb ik tot 2018 in diverse projecten o.a. bij een particuliere bedrijf, gemeente en een woningbouwvereniging de bouwbegeleiding uitgevoerd.

In de krant van Son en Breugel lees ik met veel aandacht de journalistieke verslagen van de raad en het college en de vele reacties daarop. Aangezien ik ook financieel geschoold ben, is mij gevraagd om het penningmeesterschap en de ledenadministratie op me te nemen. Een mooie functie mede om de politiek van dichtbij mee te maken.

Aniek van der Putte (secretaris)

Ik ben geboren in Son en Breugel en ben, na jaren woonachtig te zijn geweest in verschillende steden, weer terug in dit mooie dorp. Ik ben moeder van 2 kinderen en heb een lieve vriend. In mijn vrije tijd houd ik van gezelligheid met vrienden en familie. Ook kan ik heel erg genieten van boeken lezen, (steden)reizen, een speciaal biertje en tennissen.

Sinds 2002 ben ik werkzaam voor diverse gemeenten gericht op het Sociaal Domein. Momenteel ben ik werkzaam voor de gemeente ‘s Hertogenbosch in de functie van Operationeel Teammanager. Ik houd me hierin vooral bezig met het aansturen van het team, samenwerkingsverbanden en beleidszaken.

Als secretaris in het bestuur van VOOR U! ondersteun ik deze partij. Ik wil me graag inzetten voor een toegankelijk en een groen centrum in Son, met ontmoetingsplekken voor zowel jeugd als ouderen. Ik hoop dat ook Breugel binnenkort echt zal gaan bruisen. Verder ben ik voorstander van betaalbare woningen voor jong volwassenen, alleenstaanden en alleenstaande ouders.

Peter Kleywegt (kandidaat)

Voor U! is een laagdrempelige partij die zich met raad en daad inzet voor de burgers in Son en Breugel. Een partij die luistert en open staat voor de mening van onze inwoners en daar ook mee aan de slag wil. Een nieuwe partij met frisse ideeën die zich inzet voor jong en oud en samen wil werken aan een nog mooier dorp. Gewoon een partij waar je je thuis bij voelt!

Lid of donateur worden?

Spreken onze ideeën voor Son en Breugel jou aan en wil je ons ondersteunen met een lidmaatschap? Of wil je ook meedenken en meewerken aan de uitvoering van onze ideeën? Of wil je zelf politiek actief worden als raadslid of burgerraadslid? Met onderstaand formulier kun je je als lid aanmelden. De hoogte van het lidmaatschapsgeld bepaal je zelf. Wij nemen spoedig contact met je op. Je mag onze activiteiten ook financieel ondersteunen als donateur. Onze hartelijke dank daarvoor.

De kosten voor het lidmaatschap van onze partij bepaal jij zelf naar gelang hetgeen wat jij vindt dat het waard is of wat je er aan wilt besteden. Het lidmaatschap loopt gelijk aan de jaarkalender. Het bedrag kan worden overgeschreven op onze bankrekening  NL38 INGB 0009 131 595 t.n.v. Voor U!, onder vermelding van lid of donateur.Ter bescherming van bovenstaande persoonsgegevens zullen wij de Algemene verordening gegevensbescherming AVP in acht nemen.

Het bericht is verzonden
Er is een probleem opgetreden

Kieslijst Gemeenteraadsverkiezingen 2022

(Persbericht 16 januari 2022 betreffende kandidatenlijst VOOR U!)

De nieuwe politieke partij VOOR U! heeft de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 bekendgemaakt. Helga Helders voert de, voor een nieuwe beweging opvallend lange lijst, met kandidaten aan.

Helga Helders, een fractieleider met veel ervaring
Helga is geen onbekende in de Son en Breugelse politiek. Twee jaar geleden heeft ze samen met nummer twee op de lijst, Marianne van der Putte-Verhoeven, de partij Dorpsvisie verlaten omdat zij zich niet langer konden verenigen met het partijstandpunt over het kosten verslindende prestigeproject, het nieuwe dorpshuis. Samen richtten zij VOOR U! op. Een politieke beweging die in relatief korte tijd groeit – en nog altijd doorgroeit – naar een grote partij met enthousiaste leden. De leden vinden elkaar in de positieve attitude en benadering van de politiek en de creativiteit waarmee men ideeën voor ons dorp ontwikkeld.

Een lange lijst met kandidaten
De kandidatenlijst met 23 inwoners kent een grote diversiteit van zeer ervaren politici tot nieuwkomers in de politiek en met een goede verdeling van vrouwen als mannen van alle leeftijden. Marnix Thunnissen is met 29 jaar de jongste kandidaat. Een ding hebben de kandidaten gemeen; iedereen wil ons dorp nog mooier maken. En dat wil VOOR U! niet met kosten rovende projecten zoals een dorpshuis, maar met praktisch ingestelde oplossingen om voor alle inwoners het niveau van het woon-, werk-, en leefklimaat te verhogen. Problemen en overlast, van bijvoorbeeld het verkeer moeten voor eens en voor altijd worden aangepakt. Iedereen moet daarvan kunnen profiteren.

Het Groene Hart en een autoluw dorp
Om het leefklimaat van ons dorp te verbeteren, heeft VOOR U! goede plannen ontwikkeld. Denk daarbij aan een centrumplan ‘Het Groene Hart’ dat voorziet in een autoluw en groen centrum waar ontmoeting, gezelligheid en winkelen centraal staat. Het plan wordt gekenmerkt door een nieuw park dat loopt vanaf het gemeentehuis tot aan Park Vroonhoven. VOOR U! wil overigens dat het gehele dorp ontzien gaat worden van doorgaand verkeer. Daar wil men de komende vier jaar zwaar op inzetten.

Woonruimte voor wie in ons dorp wil blijven wonen
Dat geldt ook wat betreft het creëren van woonruimte voor jongvolwassenen en ouderen. VOOR U! vindt dat iedereen in ons dorp moet kunnen blijven wonen. In de eigen vertrouwde omgeving met alle nodige voorzieningen. Dit betekent dat er op een creatieve en verfrissende wijze gezocht moet worden naar mogelijkheden en locaties om voor deze doelgroepen woonruimte te ontwikkelen. Op de website van Voor U! (www.vooru-sonenbreugel.nl) vindt u het complete programma met kernpunten. Wilt u samen met een leuk team van enthousiaste mensen meedenken en meewerken aan een nog mooier dorp? Meld u dan aan als lid.

De kieslijst van VOOR U!

1   Helga Helders-de Bruin H.J.J.L.  (v) Son en Breugel

2   Marianne van der Putte-Verhoeven M.A.P.J.  (v) Son en Breugel

3   Ton Nagtzaam A.G.M.  (m) Son en Breugel

4   Riny van Eerd M.J.C.  (m) Son en Breugel

5   Stephen Philippi S  (m) Son en Breugel

6   Hub Rutijna H.M.  (m) Son en Breugel

7   Peter Kleywegt P.  (m) Son en Breugel

8   Roy Beekink R.  (m) ‘s-Gravenhage

9  Marnix Thunnissen M. (m) Son en Breugel

10  Susan Jacobs S.M.T. (v) Son en Breugel

11  Aniek van der Putte A.M.C. (v) Son en Breugel

12  Ger Krol G.R.J.J.  (v) Son en Breugel

13  Frits Helders F.W. (m) Son en Breugel

14  Kees Breel C.I.  (m) Son en Breugel

15  Rebecca Tambajong R.A. (v) Son en Breugel

16  Mayelle Holthuis M.E.C.  (v) Son en Breugel

17  Nelleke Merkx-van Schijndel P.J.M.  (v) Son en Breugel

18  Ben van der Putte B.C.  (m) Son en Breugel

19 Hans-Peter Verhoeven J.P.J.W.  (m) Son en Breugel

20 Jacques Francken J.  (m) Son en Breugel

21 Ton Maas A.H.G.  (m) Son en Breugel

22 Rob Slinger (m) Son en Breugel

23 Ton Geers A.G.M (m) Son en Breugel

Contact

Heb je vragen, ideeën of ervaar je een probleem in jouw omgeving en wil je dat aan ons voorleggen? Stuur ons een e-mail en wij nemen snel contact met je op.
De politieke beweging VOOR U! is te bereiken via:

info@vooru-sonenbreugel.nl

Onze ledenadministratie bereik je via:

Roy@Beekink.org   tel: 06-4088 2890

Website: www.vooru-sonenbreugel.nl

Facebook: www.facebook.com/vooru.sonenbreugel

Go to Top