Je vindt hier kort en krachtig onze speerpunten waar wij met jouw steun de komende vier jaar aan willen werken.

Op deze pagina vind je daar meer informatie over.

Als je naar onze speerpunten kijkt, dan zie je een partij die maar één ding voor ogen heeft, namelijk jou en de andere inwoners een goed leven in ons dorp geven. Andere (politieke) belangen kennen we niet. We hebben dan ook geen enkele binding met een regionale of landelijke partij. Daardoor zijn we geheel onafhankelijk in ons denken en doen. Daardoor kunnen we ons volledig concentreren op hetgeen wij centraal stellen, namelijk; jij, de inwoner! Wij doen dat omdat we tenslotte zelf ook een inwoner zijn. Onze naam zegt het zelfs. Dat betekent dat onze speerpunten nogal dicht bij het leven van de inwoner staat, bij jou, bij onszelf. Dicht bij de mens.  Ongemakken en overlast die we ervaren bij het wonen en leven in ons dorp, moeten opgelost worden. Onderwerpen en beleidsvelden moeten gericht zijn op het welzijn van jou. De gemeentelijke organisatie en bestuur moet volledig open en transparant zijn. En iets wat wij heel belangrijk vinden, jij moet kunnen meedenken, meepraten en zo nodig, meebeslissen. Burgerparticipatie dus.

Op deze pagina vind je meer informatie over onze speerpunten