Wij willen dat je kunt meepraten, meedenken en eventueel meebeslissen

Wij vinden dat jouw ideeën over jouw woonomgeving en het dorp, of problemen die je ervaart, beter moeten doorklinken in het gemeentehuis. Het bestuur van ons dorp moet de inwoners bij onderwerpen laten meepraten, meedenken en indien het onderwerp daarom vraagt, laten meebeslissen. Dat kan op verschillende manieren. Burgerparticipatie heet dat. Daarbij staat voorop dat het gemeentebestuur de taak heeft om de inwoners volledig te informeren. En dat betekent veel meer dan het plaatsen van een korte mededeling op de gemeentepagina in het huis-aan-huisblad. Het actief betrekken van inwoners noemen we burgerparticipatie. En dat moet je niet roepen, dat moet je doen.

Wij luisteren en werken graag met je samen
Die participatie is bij de politieke beweging VOOR U! vanzelfsprekend. Zo heeft iedereen in Son en Breugel rechtstreeks toegang tot onze raadsleden, je bereikt ze via de e-mail. Als jij wilt, gaan zij graag met jou persoonlijk in gesprek. Daarnaast organiseren wij regelmatig meedenk- of luisterbijeenkomsten waar wij samen inwoners werken aan ideeën voor ons dorp of aan een oplossing voor een probleem dat wordt ervaren. Onze raadsleden nemen die ideeën naar het gemeentehuis.

Men noemt ons wel eens de brievenbus van de gemeente!
In Son en Breugel kennen we een ‘vragenhalfuurtje’ waarin raadsleden vragen kunnen stellen aan de wethouder. Er is echter nogal wat discussie aan vooraf gegaan voordat we het vragenhalfuurtje digitaal op de agenda van de politieke avonden gekregen hebben. Argumenten als “het is te kostbaar”, of, “het is te rommelig om het voorafgaand aan de sessies uit te zenden” en “het staat een ieder vrij om dit half uurtje bij te wonen”, werden gebruikt om uitzending via internet te voorkomen. Vreemd, want in de werkwijze die de gemeenteraad voorheen hanteerde, was er wel plaats voor de rondvraag, die met de komst van de politieke avonden is komen te vervallen. De raadsleden van VOOR U! Marianne en Helga hebben vaak veel vragen die hen via inwoners bereiken. Meestal hebben deze mensen al een melding gedaan via de gemeentesite maar krijgen daarop geen reactie of ze worden van het kastje naar de muur gestuurd. Gelukkig weten velen de raadsleden van VOOR U! te vinden. Helaas leidt het grote aantal vragen tot irritatie bij het bestuur en hier kwam dan na enig doorvragen van onze kant de aap dan ook uit de mouw, men zei: “het is niet de bedoeling dat jullie de brievenbus van de gemeente zijn”. Een in onze ogen totaal foutieve veronderstelling. Wij zijn toch de oren en ogen, maar zeer zeker de spreekbuis van onze inwoners? Daarvoor hebben we toch een zetel in de gemeenteraad? Zie het ook als een vorm van burgerparticipatie. En dat moet je niet alleen roepen, maar dat moet je doen.
De 25 minuten die er staan voor het vragenhalfuurtje zullen waarschijnlijk niet volstaan voor alle vragen die de fractie van VOOR U! mede namens de inwoners zal stellen. Daarom zullen we deze vragen voortaan ook publiceren op onze website, zodat u de antwoorden die hierop misschien pas in een later stadium volgen, ook kunt lezen. VOOR U! is graag uw brievenbus wanneer u met een melding bij de gemeente niet verder komt. Dat is naar onze mening hoe burgerparticipatie moet zijn.

De leden hebben ook iets te vertellen
De leden van VOOR U!  kunnen zelf voorstellen inbrengen op de algemene ledenvergaderingen van VOOR U!, die we eens in de zes maanden organiseren. Wordt een voorstel door de vergadering aangenomen, dan brengen de raadsleden dit in de raad. Zo ontstaat een politiek bedrijven die open en transparant is. Een politiek die over inhoud gaat en verre is van achterkamertjespolitiek, politieke spelletjes of andere sentimenten. Want dat willen wij niet.