Het waarom van VOOR U!

Het voelt voor ons een beetje onwerkelijk om deze week met een verkiezingscampagne bezig te zijn, terwijl er niet zover van ons vandaan – het is slechts 12 uur rijden – een hevige oorlog voert. Een oorlog die nog dichterbij komt nu Poetin ook nog eens met de inzet van kernwapens dreigt. Problemen als losliggende stoeptegels en zelfs de erbarmelijke staat van onze bossen, verbleken bij de beelden die ons via de sociale media en televisie bereiken.

Wij willen u in dit artikel van VOOR U! dan ook niet vervelen met onze standpunten waarmee wij de campagne voeren. Liever hebben we het over het waarom wij, inwoners van Son en Breugel, de partij VOOR U! zijn gestart. En dat is omdat wij vinden, samen met vele anderen, dat de huidige politieke partijen een te grote afstand hebben tot de inwoners. En daarmee bedoelen we de afstand tot ‘de mens’.

Diverse besluiten en de keuzes voor beleid zijn de afgelopen jaren genomen zonder dat er duidelijk geluisterd is naar de inwoner. En zelf op het moment dat deze inwoner aan de bel trekken, werpt de politiek een muur op en gaat gewoon op een stoïcijnse wijze door met hetgeen men voor heeft genomen. We hebben dat gezien bij de actie die gevoerd is om het dorpshuis te stoppen – dat meer dan 1100 tegenhandtekeningen van inwoners bijeenbracht en onlangs weer met het het besluit over het bosbeheer, waar niet naar inwoners werd geluisterd. Deze werkwijze van politieke partijen geeft frictie en onvrede in de lokale samenleving.
Het is de reden waarom een aantal inwoners onder aanvoering van enkele raadsleden en achterbanleden bij elkaar zijn gaan zitten om te brainstormen over hoe het anders kan. Dat heeft geresulteerd in een aanpak die de basis vormt van de partij VOOR U!

Kern van de aanpak Van VOOR U! is, dat wij in het aller vroegste stadium al met inwoners gaan praten en deze inwoners bij de vorming van beleid en het zoeken naar oplossingen betrekken. Daarbij schuwen we het niet om naar de vaak persoonlijke ervaringen of problemen te luisteren. Wij geloven dat politiek heel dicht bij de mensen moet liggen waarbij het streven moet zijn om het leven van de inwoners van ons dorp te veraangenamen. Zoals onze slogan zegt, ‘we willen het dorp nog mooier maken’.
De mens erbij betrekken, of anders gezegd, ‘bij jezelf beginnen’, heeft nog meer positieve kanten. Het geeft begrip voor de andere persoon en dat voorkomt ook conflicten. Hier in het dorp in het klein, in de buitenwereld in het groot.