VOOR U! stelt schriftelijke vragen aan College van B&W van Son en Breugel over nieuwbouwwijk Breugel in het gebied Mosbulten op grondgebied van Meijerijstad na oproep van projecontwikkelaar Amvest om voor motie te stemmen. 

Op 8 maart ontving VOOR U! een brief van Amvest waarin aan alle politieke partijen van Son en Breugel een oproep wordt gedaan om het initiatief van Lijst 8 voor onderzoek naar woningbouw in het gebied tussen de Planetenlaan en de Mosbulten te steunen. 

Nu zijn wij absoluut niet tegen de ontwikkeling van een woonwijk op deze locatie maar we hebben wel grote vraagtekens bij de procedure.

Wat speelt hier op de achtergrond? Waarom benadert een projectontwikkelaar politieke partijen om een initiatiefvoorstel van een andere partij te ondersteunen terwijl er nog geen onderzoeken rondom een eventuele ontwikkeling plaatsgevonden hebben?

Hoe kan het dat de burgemeester niet op de hoogte was van de bewuste oproep en na opmerkingen over de gang van zaken rondom dit onderwerp adviseerde de motie van Hart voor Son en Breugel en PvdA/GL betreffende bovenstaand onderwerp niet in behandeling te nemen?

Amvest heeft al vergevorderde plannen rondom de ontwikkeling van het gebied terwijl de gesprekken over een grenscorrectie zowel met onze buurgemeente als met de provincie nog plaats moeten vinden.

Betekent dat dat andere ontwikkelaars al buiten spel staan? 

Tijdens de raadsvergadering op 10 maart heeft Helga Helders, fractievoorzitter van  VOOR U!, aan het college te kennen gegeven dat haar partij het een verkeerde gang van zaken vindt dat een projectontwikkelaar deze oproep doet voordat er überhaupt door de gemeenteraad een opdracht aan het College is gegeven om een grenscorrectie te onderzoeken. Het is volgens haar partij niet de correcte manier waarop een procedure voor een  grenscorrectie en de ontwikkeling van een woongebied behoort te verlopen. 

Ook voor Dorpsbelang was de inmenging van de projectontwikkelaar waardoor het bestuurlijke proces gefrustreerd wordt, het argument om in een eerder stadium tijdens dezelfde vergadering niet in te stemmen met de motie. 

Een dergelijk aanpak hoort bij de visie ontwikkeling, die we graag samen met de inwoners van dit dorp bespreken. Ook overleg met de buurgemeenten lijkt op zijn plaats, voor je dergelijke plannen presenteert en hen overvalt. Dus niet achterkamertjes maar transparantie!

Naar aanleiding van de brief en de reactie van de burgemeester heeft VOOR U! onderstaande schriftelijke  vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld: 

Geacht college, 

Naar aanleiding van de motie vreemd aan de orde van de dag Nieuwbouwwijk in  Breugel ingediend op de raadsvergadering van 10-03-2022 door Hart voor Son en  Breugel en PvdA/GL heb ik de volgende vragen: 

Is de gemeente Son en Breugel reeds in overleg met de gemeente Meierijstad over een  grenscorrectie voor het gebied tussen de Planetenlaan en de Mosbulten? 

Is het college al in onderhandeling met een projectontwikkelaar over dit gebied? 

Bent u op de hoogte van de brief met bijlage Stedenbouwkundige verkenning nieuw  woonlandschap die dhr. Coopmans namens Amvest verstuurd heeft aan politieke partijen in ons dorp? 

Bent u op de hoogte van de vraag in deze brief aan alle politieke partijen in Son en  Breugel om het initiatief van lijst 8 voor onderzoek naar woningbouw op deze locatie te  ondersteunen?  

Weet u dat Amvest klaar staat om samen met u en de buurgemeente Meierijstad  – in samenspraak met de Provincie- de mogelijkheden voor dit gebied verder te  onderzoeken?