Omdat we zelf mensen zijn

Omdat we zelf ook mensen zijn, het is een kreet die we bij VOOR U! vaak horen. Het betekent ‘de mens’ centraal zetten in ons denken en doen. Zoals bij de wijze waarop we naar oplossingen zoeken en ideeën ontwikkelen. Het is de mens, de inwoner dus, op nummer 1 plaatsen. Andere belangen zijn daaraan ondergeschikt. Door zo te werken streven we naar een optimaal leefklimaat en een aangenaam leven voor de inwoners van ons dorp.

Het begint met luisteren

Om als politieke partij goed te kunnen werken begin je met luisteren. Luisteren naar mensen, naar inwoners. Luisteren naar kleine en grote problemen. En soms hoor je daarbij hele persoonlijke verhalen, direct uit het hart gegrepen. Dat gaan we dan ook niet uit de weg. Want juist die persoonlijke verhalen verhullen vaak het eigenlijke probleem, dat misschien veel groter is. En alleen al ‘door te luisteren’ kun je iemand helpen. Iemand voelt zich eindelijk gehoord.

De brievenbus van de gemeente

Op het gemeentehuis noemen ze onze raadsleden Helga en Marianne dan ook ‘de brievenbus van de gemeente’. Nou, dat zijn wij graag. Het luisteren gaan wij straks als wij voldoende stemmen hebben, ook doorzetten als we onderdeel zijn van het gemeentebestuur. En we gaan vooral ook samenwerken met de inwoner om problemen die er leven, aan te pakken. Jij, inwoner van ons dorp moet kunnen meepraten, meedenken en als het kan ook meebeslissen. Waarom zou je dat altijd moeten overlaten aan een paar raadsleden die denken de waarheid in pacht te hebben? Of dat ze andere, bijvoorbeeld partijpolitieke belangen hebben. Of prestige nu eenmaal belangrijker vinden dan mensen. Jij weet zelf toch heel goed hoe je wilt leven in dit dorp? Praat en denk dus mee.

Niet dezelfde fout bij de bossen tussen Son en Best

‘Burgerparticipatie’ is een mooi woord voor meepraten, meedenken en meebeslissen door inwoners. Nou, wat VOOR U! betreft gaan we daar zwaar op inzetten. Burgerparticipatie kan bijvoorbeeld voorkomen dat er fouten worden gemaakt zoals de dramatische boskap. Als er op het juiste moment was geluisterd naar de inwoners, was de slachting van de Sonse Bergen voorkomen. Binnenkort wordt een keuze gemaakt voor het type bosbeheer voor onze bossen tussen Son en Best. Ook daarbij willen wij van tevoren eerst uitgebreid met de inwoners praten en de inwoners zelf laten kiezen welk bosbeheer men wenst. Die keuze kun je eigenlijk al maken tijdens de verkiezingen. VOOR U! kiest voor een bosbeheer dat de bomen in het bos met rust laat. Wij willen hooguit het noodzakelijk onderhoud voor de veiligheid van de recreanten. Laat de natuur zelf het werk doen, dan komt het goed en kunnen wij nu en straks genieten van de bossen. Daarvoor wonen we hier toch?

Een mooier dorp

Denk nu niet dat we alleen met problemen en klachten van inwoners bezig zijn. Nee, de meeste tijd zijn we aan het denken over hoe we dit dorp nog mooier kunnen maken. Maar ook daarbij zetten we de inwoner en de leefbaarheid weer voorop. Dus als we moeten kiezen voor een oplossing voor de energietransitie, dan denken we aan ideeën die de mens, maar ook het dier en milieu niet schaadt. Dat betekent geen windmolens plaatsen in het buitengebied. Windmolens zijn namelijk zeer schadelijk voor mens, dier en milieu. Je zou er maar in de buurt moeten wonen. Liever kiezen we voor een oplossing waar niemand last van heeft. Zoals het gebruik van aardwarmte en het plaatsen van zonnepanelen op daken en langs A50.

We moeten elkaar ontmoeten

Er is nog iets anders dat wij van VOOR U! heel belangrijk vinden. En dat is dat we elkaar als inwoners weer gaan ontmoeten. De oorlog in de Oekraïne laat zien hoe belangrijk saamhorigheid is. Hoe sterk een hechte gemeenschap kan zijn en de voordelen die het heeft. Met een hechte gemeenschap kijken we beter naar elkaar om en het voorkomt zaken zoals eenzaamheid. Het samen één zijn. Die gedachte moeten we gaan versterken. De saamhorigheid, het ontmoeten willen we stimuleren. Daar spelen het verenigingsleven en de evenementen een grote rol bij. En verenigingen, die zijn er voldoende in ons dorp. Maar na de pandemie moet alles weer opgestart worden. Soms zijn er leden die zich afgemeld hebben en dat drukt op de inkomsten. Wij van VOOR U! vinden dat zo nodig het verenigingsleven ondersteunt moet worden. Financieel of op een andere wijze.

Om elkaar te ontmoeten, te feesten, of te genieten, van een concert van onze harmonie bijvoorbeeld, gaan we een mooie plek creëren. Denk maar eens terug aan de geweldige sfeer tijdens het bevrijdingsconcert. Dat moet vaker kunnen. In Breugel moet er een levendige en gezellige plek komen bij de Bongerd. Met een terras, een pluktuin en een speelgelegenheid. Breugel moet eindelijk gaan bruisen! En in Son doen we dat met een mooi nieuw park. Om te spelen, te ontmoeten en te genieten van een hapje en een drankje.

Een club met leuke mensen

Wij zijn een nieuwe politieke partij met weliswaar zeer ervaren raadsleden. We zijn een partij die in een korte tijd gegroeid is naar zo’n 30 leden waarvan er een groot aantal actief zijn. Allemaal met één doel: een nog mooier dorp. Voel jij je aangesproken door wat we hierboven te melden hebben, denk dan aan ons als je op 16 maart in het stemhokje staat. Je weet het… omdat wij zelf mensen zijn.