VOOR U! is de spreekbuis van
het ongenoegen in Son en Breugel

Vanaf het moment dat het VOOR U! duidelijk was wat voor een desastreuse uitwerking het bosbeheer gaf, heeft het gepleit voor een second opinion en een ‘on hold’ van de werkzaamheden. Ons verzet tegen deze vorm van bosbeheer heeft zijn oorsprong ruim voor de verkiezingen. We zijn ons gewoonweg ‘kapot’ geschrokken van wat we zagen. Daarbij wisten veel mensen ons te bereiken en zij vertelden ons vaak op emotionele wijze over hun ervaring. Je kunt dat ons kwalijk nemen, maar het is nu eenmaal de reden waarom we een politieke partij zijn en deelnemen aan de verkiezingen, wij zijn het verlengstuk van de inwoner in de raad. Wij zijn notabene zelf die inwoner. Onze naam zegt het ook, VOOR U! Het feit dat VOOR U! het onderwerp bosbeheer als speerpunt in het programma heeft opgenomen, is dan ook een vanzelfsprekendheid. Wij zijn als partij een spreekbuis voor het ongenoegen over het bosbeheer. En door de aanstaande verkiezingen krijgen inwoners, die vaak ook verdrietig, boos en gefrustreerd zijn en dit ongenoegen delen, ook een duidelijke stem in de raad. Een krachtig aandeel in de raad waarmee ze direct invloed op hun leefomgeving krijgen. Daarmee kunnen fouten zoals dit bosbeheer in de toekomst voorkomen worden en kunnen zij zich garanderen van een prettige leefomgeving.
Het ongenoegen ondervinden we ook in gesprekken met inwoners als het bijvoorbeeld over de verkeersoverlast gaat, over gladde stoepen en het woningtekort.

Binnenkort moet er een keuze worden gemaakt voor het beheer van de bossen tussen Son en Best. De ideeën die voor de ‘herontwikkeling’ van dit gebied ontwikkeld zijn, zijn mogelijk nog ingrijpender van aard dan wat het beeld van de Sonse Bossen en Sonse Bergen geeft. Zover wij het kunnen inschatten, zal het bos voor langere tijd een onplezierige beleving geven. Niet de ervaring van bos zoals het nu is en waar zoveel mensen uit Son en Breugel en de regio van genieten. Denk maar aan het gezegde ‘boompje groot, plantertje dood’. Het kan dus een tijdje duren voordat we ons bos terug hebben. De verkiezingen stellen ons inwoners in staat om een keuze te maken. Willen wij een bosbeheer zoals in de Sonse Bergen? Of willen wij een bosbeheer dat zo min mogelijk ingrijpt in de bossen en alleen voor noodzakelijk onderhoud zorgt. Met deze laatste optie kun je blijven genieten van de bossen tijdens je wandeling of fietstochtje. Zo willen wij inwoners van VOOR U! dat.

Lees ook het artikel in de Mooi Son en Breugel Krant