VOOR U! blij met proef Voedselbank in Son en Breugel maar maakt voorbehoud.

Als Kerstgedachte riep de politieke beweging VOOR U! de inwoners en politiek van Son en Breugel op om samen te werken aan een Voedselbank in Son en Breugel. Nu moeten de inwoners die zijn aangewezen op een Voedselbank naar Best.
Op Vrijdag 14 januari ontvingen de Raadsleden van Son en Breugel het nieuws dat Voedselbank Best een proef gaat draaien met de uitgifte van boodschappenpakketten vanuit de Sint Genovevastraat in Breugel. VOOR U! dat met de oproep de Voedselbank op de bestuurlijke agenda wilde plaatsen, is zeer verheugd dat aan de oproep gehoor wordt gegeven. Fractieleider van VOOR U! Helga Helders: “Wij zijn blij dat we wethouder Van Liempd wakker hebben kunnen schudden en dat hij tot actie is overgegaan. Onze hoop is dat het niet bij een proef zal blijven en dat er wordt doorgewerkt naar een volwaardig uitgiftepunt zodat onze inwoners hier in eigen dorp gebruik van kunnen maken.”

Wethouder geeft geen gehoor aan uitnodiging voor avond met vrijwilligers.

Wij betreuren het dat wethouder Van Liempd op geen enkele wijze gereageerd heeft op een persoonlijk aan hem gerichte uitnodiging voor de brainstormavond die wij op 24 januari wilden organiseren. De bedoeling was dat VOOR U! tijdens deze avond samen met de plusminus 40 inwoners en liefdadigheidsinstellingen die zich hiervoor hebben aangemeld, zou praten over een eigen Voedselbank in Son en Breugel. Helga: “Er hebben zich veel enthousiaste inwoners aangemeld die heel graag mee willen werken aan de Voedselbank. De wethouder negeert deze mensen volkomen en laat ze nu in de kou staan. Jammer, want een uitgiftepunt in ons dorp heeft straks vrijwilligers nodig. Het is de vraag of je deze mensen een tweede keer gemotiveerd krijgt. Het is mijns inziens ook niet de wijze waarop een wethouder moet reageren op een burgerinitiatief dat zoveel draagvlak heeft bij de inwoners. Het past naar mijn mening ook niet onder het kopje burgerparticipatie en verbinding maken, hetgeen het huidige college propageert ”.

Proef vraagt voorbereiding en doordachte communicatie.

VOOR U! hoopt van harte dat de proef gaat slagen maar maakt wel een voorbehoud. Helga: “We hebben te maken met een moeilijk bereikbare doelgroep en ook nog het probleem dat een Voedselbank omgeven is met schaamte. Om de proef  kans van slagen te geven vraagt dat een goede voorbereiding en heel veel communicatie. Wij zijn bang dat een proef van twee maanden met zo’n korte voorbereidingstijd onvoldoende is. Wij gaan hier in de Raad  vragen over stellen aan de wethouder en willen graag alle ins en outs van de proef weten. Mochten de nu voorgestelde  werkwijze en het resultaat van de proef niet aan de verwachtingen voldoen en de doelgroep onvoldoende bereiken, dan overwegen we om alsnog om met behulp van de vrijwilligers die zich al aangemeld hebben, zelf een voedselmarkt op te zetten.

Wij willen iedereen die te kennen heeft gegeven iets te willen betekenen voor hun mede inwoners van harte bedanken en houden hen op de hoogte van onze visie betreffende het verloop en resultaat van de proef.”