Op 4 maart heeft raadslid Marianne van der Putte – Verhoeven het rapport ‘De 8 straten vertellen’ aangeboden aan enkele bewoners van de straten die klachten over en oplossingen voor de verkeersoverlast hebben aangereikt.

Waarom we werken aan de verkeersoverlast? Omdat VOOR U! de doelstelling en het bestaansrecht heeft om te streven naar een optimaal leefklimaat in ons dorp. En verkeersoverlast tast dat aan.

Wij zijn geen verkeersdeskundigen

Nee, wij inwoners van VOOR U! zijn geen verkeersdeskundigen. De ideeën die wij hebben over hoe je de verkeersoverlast in ons dorp moet tegengaan komen dus voort door slechts ons boerenverstand te gebruiken. De ideeën berusten echter wel op de ervaringen van de bewoners van acht straten die zich bij VOOR U! hebben aangemeld voor een brainstormavond over verkeersoverlast. Op 14 oktober werkten we samen met bewoners van de H. Veenemanstraat om de problemen te inventariseren en ideeën voor een oplossing te bedenken. Helaas maakte de pandemie een tweede bijeenkomst met de overige straten onmogelijk. Wel namen de bewoners van deze straten de moeite om bij de buren ervaringen en ideeën op te halen en deze in samenvatting bij VOOR U! aan te leveren.

Een constante irritatie

Als we de lijsten met problemen die de bewoners ervaren doornemen, dan treffen we een diversiteit aan oorzaken die verkeersoverlast geven. Het zijn vaak zaken die een constante irritatie zijn gaan vormen in het leven van de mensen. En dat is slecht voor de gezondheid en een aantasting van het leefklimaat van de bewoner. Het moet wat VOOR U! betreft een prioriteit zijn om deze overlast uit het dorp te halen.

Dat doe je niet door hier en daar een paaltje neer te zetten of een drempeltje plaatsen. Dat is ‘pappen en nathouden’.

De directe oorzaak

Nee, je moet om te beginnen de directe oorzaak wegnemen en dat is het doorgaande verkeer dat onze ‘woon’straten als route van het woon-werkverkeer gebruikt en daarnaast het zware vrachtverkeer dat ons dorp ‘voor het gemak’ doorkruist. Dit vraagt dus om een andere aanpak. Je moet het probleem van bovenaf bekijken en zoeken naar een totale oplossing. En één die een creatieve oplossing heeft voor een paar moeilijk te voorkomen verkeersstromen. Het komt erop neer dat je het verkeer moet ontmoedigen om door het dorp te rijden. Dat doe je door dat onaantrekkelijk te maken.

Ontmoedigen en omleiden

Een mooi voorbeeld is Schijndel. Probeer daar maar eens van Zuid naar Noord door het dorp te rijden. Het is een mooie uitdaging voor de verkeersdeskundigen om dit concept voor ons dorp uit te denken. Net als Schijndel hebben wij een hele mooie rondweg om het dorp, namelijk de A50. Daar moeten we het verkeer van Noord naar Zuid en vice versa heen leiden. Het verkeer dat vanuit Lieshout of Nuenen en via het Eind of Stakenburgstraat de Veerstraat en verder door het centrum gaat, moet ontmoedigd worden door de route te verleggen en een herinrichting van de straat. Een inrichting die respect heeft voor de bewoners, de fietsers en het lokale verkeer maar het onaantrekkelijk maakt om de straat snel te doorkruizen. Hoe dat eruit ziet mag de verkeersdeskundige in samenspraak met de bewoners en gebruikers uitvinden.

 Het centrum van Son bereikbaar

VOOR U! vindt dat het centrum van Son met de auto bereikbaar moeten zijn. Omdat je er wil winkelen bijvoorbeeld. Maar het beleid moet erop gericht zijn om het centrum ook met de fiets beter bereikbaar en bovenal veilig te maken. Dat biedt diverse voordelen. Minder verkeer en het is gezonder. Ook dat krijg je door een andere inrichting. Zo nodig met een gescheiden fietspad. Ook dit is weer een onderwerp waar bewoners, gebruikers en de verkeersdeskundigen samen aan kunnen werken. Voorop moet staan dat het een doordachte, functionele en vooral duurzame oplossing is en geen hip verschijnsel als een fietsstraat. Dat soort ideeën waar de fietser de snelheid van het verkeer moet bepalen, zijn in ons dorp al ter ziele gegaan.

Hoe gaat VOOR U! zorgen voor een oplossing?

VOOR U! wil straks, als onderdeel van de coalitie, een team van creatieve verkeersdenkers en inwoners uitnodigen om samen voor ons dorp een verkeersconcept uit te denken. Van begin tot eind moeten de inwoners bij het ontwikkelproces betrokken worden om mee te denken en keuzes te maken.

De input die we hebben ontvangen gebruiken wij als basis om onze gedachten en ideeën te vormen. Maar bovenal maakt het ons sterker in de overtuiging dat wij KEIHARD aan de verkeersoverlast moeten werken. Wij gaan ons dan ook sterk maken voor het het uitbannen van de verkeersoverlast. Voor VOOR U! is het een speerpunt. Zo moet bij het oplossen van de verkeershinder bij  toebedelen van budgetten tijdens de coalitievorming bovenaan het lijstje staan.

Hartelijk bedankt!

Wij danken alle bewoners van de genoemde straten van hart voor de samenwerking en de input die men ons heeft aangeboden. Het sterkt ons in onze visie van hoe een politieke partij samen met inwoners beleid kan ontwikkelen en problemen oplossen.

Download hier ‘De 8 straten vertellen’