Helga Helders, een fractieleider met veel ervaring
Helga is geen onbekende in de Son en Breugelse politiek. Twee jaar geleden heeft ze samen met nummer twee op de lijst, Marianne van der Putte-Verhoeven, de partij Dorpsvisie verlaten omdat zij zich niet langer konden verenigen met het partijstandpunt over het kosten verslindende prestigeproject, het nieuwe dorpshuis. Samen richtten zij VOOR U! op. Een politieke beweging die in relatief korte tijd groeit – en nog altijd doorgroeit – naar een grote partij met enthousiaste leden. De leden vinden elkaar in de positieve attitude en benadering van de politiek en de creativiteit waarmee men ideeën voor ons dorp ontwikkeld.

Een lange lijst met kandidaten
De kandidatenlijst met 23 inwoners kent een grote diversiteit van zeer ervaren politici tot nieuwkomers in de politiek en met een goede verdeling van vrouwen als mannen van alle leeftijden. Marnix Thunnissen is met 29 jaar de jongste kandidaat. Een ding hebben de kandidaten gemeen; iedereen wil ons dorp nog mooier maken. En dat wil VOOR U! niet met kosten rovende projecten zoals een dorpshuis, maar met praktisch ingestelde oplossingen om voor alle inwoners het niveau van het woon-, werk-, en leefklimaat te verhogen. Problemen en overlast, van bijvoorbeeld het verkeer moeten voor eens en voor altijd worden aangepakt. Iedereen moet daarvan kunnen profiteren.

Het Groene Hart en een autoluw dorp
Om het leefklimaat van ons dorp te verbeteren, heeft VOOR U! goede plannen ontwikkeld. Denk daarbij aan een centrumplan ‘Het Groene Hart’ dat voorziet in een autoluw en groen centrum waar ontmoeting, gezelligheid en winkelen centraal staat. Het plan wordt gekenmerkt door een nieuw park dat loopt vanaf het gemeentehuis tot aan Park Vroonhoven. VOOR U! wil overigens dat het gehele dorp ontzien gaat worden van doorgaand verkeer. Daar wil men de komende vier jaar zwaar op inzetten.

Woonruimte voor wie in ons dorp wil blijven wonen
Dat geldt ook wat betreft het creëren van woonruimte voor jongvolwassenen en ouderen. VOOR U! vindt dat iedereen in ons dorp moet kunnen blijven wonen. In de eigen vertrouwde omgeving met alle nodige voorzieningen. Dit betekent dat er op een creatieve en verfrissende wijze gezocht moet worden naar mogelijkheden en locaties om voor deze doelgroepen woonruimte te ontwikkelen. Op de website van Voor U! (www.vooru-sonenbreugel.nl) vindt u het complete programma met kernpunten. Wilt u samen met een leuk team van enthousiaste mensen meedenken en meewerken aan een nog mooier dorp? Meld u dan aan als lid.