Eindelijk ligt het er dan.

Na ruim 2 maanden wachten is het onderzoeksrapport over de rechtmatigheid van de aanbesteding van het dorpshuis en de informatievoorziening naar de raad binnen.

2 Maanden waarin het onderzoeksbureau Hekkelman alle tijd gehad heeft om ook de aanvragers van dit rapport, VVD, Dorpsbelang en VOORU!, te horen.

Hoor en wederhoor zou je toch op zijn minst mogen verwachten in een onafhankelijk onderzoek door een gerenomeerd bureau.

Dat is namelijk waar het college mee schermt, een onafhankelijk onderzoek.

Voor ons heeft het er echter alle schijn van dat de betaler bepaalt heeft.

Er is namelijk wel informatie uitgewisseld tussen  Advocaten kantoor Hekkelman , de gemeente en BIZOB, de instantie die betrokken is geweest bij de aanbesteding en die nauwe banden onderhoudt met het onderzoeksbureau.

Eindconclusie is dat de aanbesteding rechtmatig verlopen is.

Deze uitkomst komt voor ons absoluut niet als een verrassing.

Typisch geval van de slager die zijn eigen vlees keurt.

Ook de uitspraak die wethouder Boersma in een eerder stadium al gedaan heeft namelijk dat de bouw van het dorpshuis onafhankelijk van de uitkomst van het onderzoek doorgang zou vinden, wees al in deze richting.

Wat in Den Haag in het groot gebeurt, gebeurt op kleinere schaal in ons eigen dorp.  

Net zoals de tweede kamer vaak belemmerd wordt in haar controlerende taak, worden wij als raadsleden  van deze gemeente dit ook.

Dat is een treurige constatering.

Voor ons is hiermee het dossier dorpshuis gesloten.

We hebben ons samen met de VVD en Dorpsbelang volledig ingezet om dit debacle te voorkomen maar willen  niet als een Don Quichot  blijven strijden met als enige winst ons gelijk halen.

Het megalomane project dorpshuis is hiermee een feit.

Nog niemand binnen de raad weet wat de eindrekening zal zijn, hoe er een sluitende exploitatie gerealiseerd zal worden en welk percentage van de inwoners gebruik zal gaan maken van dit kostbare project.

Op wethouder Boersma na misschien.

Wij zullen onze energie weer richten op zaken die belangrijk zijn voor het welzijn en het welbevinden van U, van jullie .

Dat betekent dat wij ons zullen blijven inzetten ook voor minder grote items die wellicht niet in de schijnwerpers staan maar die  voor u het leven in ons dorp veiliger , aangenamer  en mooier maken.

 

Fractie VOOR U!